Aliments del Territori i Tu Fires i congressos Lleida Lleida

Oferta a l’alça, tot i que manca control

31/05/2022

Un estudi identifica com a trets positius la diversificació i la facilitat per acreditar, però apunta com a notes negatives la confusió sobre el que certifica el segell o l’ús fraudulent.

La venda de proximitat també planteja llums i ombres. La cara, una oferta que va a l’alça i es diversifica alhora que augmenten les iniciatives d’agrupació d’operadors per mi-llorar la producció i la distribució. La creu, la manca d’un sistema d’inspecció control sobre les acreditacions així com el fet que una gran part dels productors no utilitzen el segell.

Són alguns dels aspectes analitzats en un informe del projecte europeu Poctefa -TR3Slocal per tal de revalorar el producte fet ben a prop. Així, es valora com a fortaleses el model d’acreditació àgil i gratuït o l’elevat impacte en les comarques de Barcelona on es concentra la major part de la demanda. D’altra banda, les mesures per flexibilitzar la normativa higienicosanitària ha estat ben acollides pel sector. Contràriament, es detecta una certa confusió sobre què certifica exactament el segell (origen, producte, punts de venda) i el doble etiquetat, que complica distingir entre circuit curt i venda directa.

A més, el sector s’ha d’enfrontar a amenaces com l’intrusisme dels productors que en fan un ús fraudulent, l’escassa coordinació amb les administracions públiques que l’han de promoure o els esforços que implica generar agrupacions de productors.

Per impulsar la venda amb accent local proposen mesures com enfocar el segell com a eina útil per al consumidor o millorar el sistema de control i d’inspecció per evitar fraus. Insten a incentivar la cooperació entre operadors i facilitar el contacte entre intermediaris i productors. I apostar per campanyes de promoció que vinculin la venda de proximitat a la sostenibilitat econòmica i ecològica, sostenen.