Aliments del Territori i Tu Fires i congressos Lleida Lleida

Un programa d'internet de les coses redueix emissions de C02 i els costos en vinya

16/05/2022

Un programa basat en el big data i l'internet de les coses consistent en la implantació de sensors a l'actual maquinària de cultiu permet reduir les emissions de C02 en els treballs a les vinyes i els costos de explotació de les finques en uns 5.000 euros anuals per cada 25 hectàrees de cultiu.

El programa anomenat "Digitalització i Sensorització de Maquinària Existent" (DiSMEX), segons va informar en un comunicat la Generalitat, l'ha desenvolupat de manera experimental el Clúster Vitivinícola Català (INNO-VI) amb l'aportació econòmica de 40.000 euros de l'agència pública per a la competitivitat de les empreses ACCIÓ.

Aquest projecte consisteix a detectar la compactació que ha assolit el terra que es vol llaurar amb la col·locació d'uns sensors a la maquinària existent, la compra dels quals suposa un cost elevat i que, moltes vegades, encara no s'ha amortitzat. El sistema evita la realització de proves específiques sobre la compactació de la terra, fet que suposa un sobrecost per a viticultors i cellerers.

La primera aplicació d'aquest programa s'ha fet a la finca Jean Leon, al Penedès, que ha proporcionat les vinyes per a l'estudi. El Grup Estel, per la seva banda, ha aportat la seva eina WAATIC, dedicada a l'aplicació intel·ligent de productes fitosanitaris, i ha introduït els sensors a la maquinària. La companyia E-stratos també ha col·laborat com a responsable d'analitzar i interpretar les dades obtingudes per traslladar-les a mapes de fàcil lectura. El clúster de maquinària agrícola FEMAC, per part seva, ha proporcionat la informació de les màquines utilitzades en el cultiu de la vinya i la  seva potencial digitalització.

Eloi Montcada, clúster manager d'INNOVI, explica al comunicat que la compactació del sòl "limita molt la rendibilitat del cultiu ja que, com més compacte, menys qualitat i quantitat de raïms" produeix. Indica que, al llarg de l'any, cal fer proves específiques per detectar la compactació, ja que als dos o tres treballs de cultiu se sumen unes vint-i-cinc actuacions dels tractors a les finques en un sol exercici.

Aquesta tasca, precisa, aplica massa pressió a terra i mesurar-ho implica temps, recursos i genera emissions de C02 complementàries, mentre que amb aquest projecte experimental el treball dels tractors es pot reduir. "Al mateix temps que fas comprovacions de la compactació del sòl per saber on actuar i quina pressió hi ha a cada zona -destaca Montcada-, es recullen dades per fer el mapa digital de tota la vinya. Tot això sense afegir emissions de C02". El cost del sensor és d'uns 1.500 euros, molt baix respecte del preu de la maquinària que es fa servir.

El clúster vitivinícola treballa també en altres projectes de digitalització, com la implementació de la tecnologia "blockchain" a la cadena de subministrament i l'etiquetatge intel·ligent amb realitat augmentada.